Rouwmaaltijd

U moet de familie van Georges Vanderspurt volgen aan tafel.
U kunt hier uw aanwezigheid al dan niet bevestigen.