Dood ben ik pas als jij me bent vergeten

COVID 19 - uw aandacht

Vanaf 19 oktober 2020 zijn volgende regels van kracht:
• De uitvaartplechtigheden in de aula of kerk, zijn maximaal 40 personen toegelaten.
• Rouwmaaltijden en koffietafels mogen doorgaan met maximaal 40 personen.
• Tijdens plechtigheden en bezoek aan het rouwcentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.
Wij staan altijd te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen.
 
Team Begrafenisonderneming Decombele

CONDOLEREN

Adrien Christiaen

Clara Roelens

André Vandecasteele

Willy Vantomme

Felix Verlinde

Magdalena Lingier

Marc De Spiegeleer

André Vanhooren

Germaine Sinnaeve